Tiệm Cua Ba Chí, Ngon Nhất Sài Gòn, Mỗi Ngày Bán 1 Tạ 30 Năm Liền Nhờ Chiếc Chảo Khổng Lồ

Tiệm Cua Ba Chí, Ngon Nhất Sài Gòn, Mỗi Ngày Bán 1 Tạ 30 Năm Liền Nhờ Chiếc Chảo Khổng Lồ

Topclip

1 năm
605,879 Lượt xem
Chia sẻ 0 213
Danh mục:
Chi tiết:
Tiệm Cua Ba Chí, Ngon Nhất Sài Gòn, Mỗi Ngày Bán 1 Tạ 30 Năm Liền Nhờ Chiếc Chảo Khổng Lồ
Đăng nhập để bình luận video

Bình luận:

Bình luận
Sắp sếp Phát tự động